Contributie

 Verenigingscontributie: 

De verenigingscontributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze wordt per kwartaal geïnd omstreeks de 15e van de tweede maand. De verenigingscontributie bestaat uit de volgende categorieën: 
Nevobo-contributie:

Competitie spelende leden betalen naast de contributie aan Blok '71 jaarlijks Nevobo-contributie. De Nevobo-contributie bestaat uit een spelerskaart, teamgeld en een stimuleringsbijdrage. Deze contributie geldt voor een heel seizoen en wordt door de Nevobo vastgesteld. De bondscontributie voor het lopende seizoen wordt omstreeks de jaarwisseling geïnd. De Nevobo-contributie is voor het hele seizoen verschuldigd en wordt bij opzegging niet gerestitueerd. 

Beide contributies worden geïnd middels een automatische incasso. Het machtigingsformulier is te vinden op het aanmeldformulier