Aanmelden

Wil je graag bij Blok '71 komen volleyballen? Wat leuk! We nodigen je uit om contact op te nemen met onze secretaris (secretaris@blok71.nl) om te kijken of er een passend team is voor jou. Mocht dat zo zijn, dan mag je eerst vier keer gratis meetrainen. Wil je je dan aanmelden bij onze vereniging, dan kun je het onderstaande aanmeldformulier invullen. 

Aanmeldformulier Blok '71
Digitaal aanmeldformulier.xlsx (32.55KB)
Aanmeldformulier Blok '71
Digitaal aanmeldformulier.xlsx (32.55KB)


Wil je je afmelden bij onze vereniging? Jammer dat je gaat. Afmelden kan schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie (penningmeester@blok71.nl). Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal en dient te gebeuren voor het verstrijken van de eerste dag van het kwartaal dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.