[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. Home
  2. Contributie

Contributie per 1-1-2018 Volleybalvereniging Blok’71

De contributie bestaat uit twee delen.
De NeVoBo-contributie bestaat uit een spelerskaart, teamgeld en een stimuleringsbijdrage. Deze contributie geldt voor een heel seizoen en wordt door de NeVoBo vastgesteld. De bondscontributie voor het lopende seizoen wordt omstreeks 15 november geïnd. De NeVoBo-contributie is voor het hele seizoen verschuldigd en wordt bij opzegging niet gerestitueerd.

Daarnaast is er de verenigingscontributie. Deze wordt per kwartaal geïnd omstreeks de 15e van de 2e maand.
De verenigingscontributie bestaat uit de volgende categorieën:

Jeugdleden tot 12 jaar                                                     27,71 per kwartaal
Jeugdleden van 12 jaar tot en met 15 jaar                    36,94 per kwartaal
Jeugdleden van 16 jaar tot en met 18 jaar                    39,54 per kwartaal
Competitie spelers vanaf 19 jaar                                    58,10 per kwartaal
Competitie spelers vanaf 19 jaar (die 2x trainen)         65,60 per kwartaal
Recreanten                                                                       43,84 per kwartaal
Steunleden                                                                       14,29 per kwartaal

Beide worden geïnd door middel van een automatische incasso. Het machtigingsformulier treft u aan op het aanmeldingsformulier.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal en dient schriftelijk te gebeuren voor het verstrijken van de eerste dag van het kwartaal dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Penningmeester J.W. Josée, telefoon 06-53723601 Veldweg 13-b, 7081 DS Gendringen

Menu