[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. Home
  2. Corona Protocol Blok’71

Dit protocol is bedoeld voor de trainingen en wedstrijden van alle teams van  Blok ’71 en is een verdere uitwerking van de richtlijnen zoals gepubliceerd door NOC*NSF, Nevobo, Optisport en RIVM.

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.

• Schud geen handen!

• Ontsmet regelmatig je handen. Voor en na bezoek van de sportlocatie.

• Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 13).

• Voor alle sporters geldt, kom indien mogelijk omgekleed naar de hal en probeer na de training/wedstrijd thuis te douchen! (Ben je niet gedoucht na de training of wedstrijd, dan mag je niet naar de kantine).

• Zowel tijdens de trainingen als wedstrijden gebruikt iedere sporter zijn of haar eigen bidon.

De 1,5-meter afstandsregel  voor buiten het veld

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.

• Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.

• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.

• Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Aankomst in de sportaccommodatie

• Schud geen handen!

• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.

De 1,5-meter afstandsregel voor in de kleedkamer

• Houdt ook in de kleedkamer 1,5 m afstand.  Dit betekent dat een team, indien nodig, een tweede kleedkamer beschikbaar krijgt.  

• Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.

• In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.

• Kom zo laat mogelijk naar de trainingen toe, zodat de wachttijd nihil is.

Wedstrijden

• Vervoer “samen reizen” in een auto mag per 1 juli weer. Mensen uit hetzelfde huishouden (mensen die onder één dak wonen) mochten dit al, maar nu mogen ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren weer samen in een auto reizen. Wij adviseren om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk dezelfde auto indeling aan te houden. Houdt elke uitwedstrijd zoveel mogelijk dezelfde auto indeling aan. (Indien mogelijk kom zelfstandig naar een uit wedstrijd).

  • Bij een uitwedstrijd probeer indien mogelijk te douchen.

       • We begroeten de tegenstander niet bij het net, maar op geheel eigen wijze, vanaf de 3 meterlijn.

  • Schud geen handen, geef geen high five en schreeuw niet bij het vieren van een overwinningsmoment of een aanmoediging. Vier je puntjes bescheiden en ingetogen.

       • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de wedstrijd bij de scheidsrechter. Houd ook hierbij de 1,5-meter                  

          afstand in acht.

Publiek

• Publiek is tot en met 20 oktober niet toegestaan in de sporthal

Alleen teamleden, teambegeleiding en functionarissen van onze vereniging die zaken rondom de wedstrijd aansturen, begeleiden dan wel uitvoeren, hebben tijdens deze momenten toegang tot ons complex.

Onder teambegeleiding vallen ook de ouders/personen die kinderen (t/m 17 jaar) vervoeren naar een uitwedstrijd

Wedstrijdtafel (waar het score wordt bijgehouden)

  • Houdt de anderhalve meter afstand regel in de gaten.

Wisselbank en wisselzone

• Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand bewaren. Indien nodig plaats een tweede bank naast het veld en/of een stoel voor de coach.

• Bij het wisselen van speelhelft, maakt het team de eigen bank schoon met hygiënische doekjes, alvorens ze naar het andere veld lopen.  De gebruikte doekjes worden in de pedaalemmerzak naast de bank gedeponeerd.

Na de wedstrijd

• Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

• De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

• Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

  • Indien je thuis gaat douchen mag je niet naar de kantine.

Kortom; gebruik je gezond verstand en stay save!

Menu