[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. Home
  2. Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep adviseert het bestuur in geval een lid of jeugdlid bezwaar maakt tegen een beslissing of besluit dat zich richt tegen betrokkene persoonlijk waarbij betrokkene van mening is dat deze door genoemde beslissing of besluit onevenredig zwaar wordt getroffen en in zijn belang als lid of jeugdlid wordt geschaad. Daarnaast kan de Commissie van Beroep het bestuur en/of de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd van advies dienen doch enkel in aangelegenheden van gewichtige aard.

Zitting in de commissie van beroep hebben:

Gerjo Bruntink

Eric van Uum

Sjef Vinkenvleugel

Ze zijn te bereiken via:

commissievanberoep@blok71.nl

Menu